A - E

Detritus

Met de term detritus (in het Latijn: "afval") wordt elk dood organisch materiaal aangeduid.

In engere zin worden er, al de in de wateren bezonken organische deeltjes, die afkomstig zijn van dode organismen, en al door mechanische processen zijn verkleind, mee bedoeld. Ook vallen de organische uitscheidingen van de organismen onder die de organische deeltjes verder afbreken. Een overbelasting met detritus kan tot eutrofiëring van het water leiden.

Detritus vormt voor een aantal groepen van dierlijke organismen een belangrijk voedselbestanddeel, zij worden daardoor ook wel detritus eters.genoemd.