Waarderen van artikels

Het is mogelijk om de publicaties op deze site te waarderen. Waarderen wil zeggen dat je een waarde kunt geven aan het artikel. Deze waardering wordt gegeven in een getal dat ligt tussen de 0 en de 5 volgens deze schaal:

0 = waardeloos
1 = slecht
2 = matig
3 = gemiddeld
4 = goed
5 = uitstekend

De waarde die bij een artikel staat is de gemiddelde waarde van alle gegeven waarderingen.

Waarderingen worden serieus genomen en het kan daarom gebeuren dat artikels die voorzien worden van een slechte waardering (0 of 1) verwijderd worden van deze site. We willen daarom dat waarderingen alleen door personen gegeven worden die serieus zijn en derhalve dien je je te registreren op deze site alvorens je waarderingen kunt geven. Registreren doe je op het voorblad van deze site.