U - Z

ziekteverwekkende agentia

Het gaat om bacteriën, virussen, schimmels, parasieten en levende celculturen die het vermogen hebben tot vermenigvuldiging en overbrenging van genetisch materiaal. Een infectie treedt op wanneer het micro-organisme het lichaam binnendringt en zich ongebreideld gaat vermenigvuldigen. Het lichaam tracht met man en macht deze vermenigvuldiging de kop in te drukken.