Portaalsite voor de échte zeeaquariaan

Zoeken op de site

De koraal driehoek - oase van leven.

De koraal driehoek - oase van leven
Door Alex Rose, M.Sc.

(vertaling Rien van Zwienen - http://www.coralscience.org)

De koraal driehoek is de enige plek op aarde die zich kan meten met de biodiversiteit van het Amazone regenwoud, zowel op het gebied van soorten rijkdom als milieukundig belang. Dit artikel zal zowel de verbazingwekkende biodiversiteit van dit deel van de wereld behandelen, als sommige van de unieke en belangrijke dieren die daar leven, en het belang van het beschermen van deze milieukundige schat.

Over de koraal driehoek

De koraal driehoek beslaat ongeveer 2,3 miljoen vierkante mijl oceaan en omsluit zes landen in de Indo-Pacific: Indonesië, Maleisië, Papua Nieuw Guinea, de Filippijnen, de Salomon eilanden en Timor-Leste. Een ongelooflijke hoeveelheid biodiversiteit is samengepakt in minder dan 1% van ’s werelds oceaan oppervlak: De koraal driehoek huist 1/3 van de koraalriffen op de wereld, 75% van de bekende koraalsoorten (~ 60 soorten koraal), bijna 3000 soorten vis, de helft van ’s werelds zeegras en marine molusken soorten, 75% van de bekende mangrove soorten, zes van ‘s werelds zeven soorten zeeschildpadden (groene-, karet-, Olive Ridley (Warana)-, leder-, dikkop-en platrug-zeeschildpad), en meer dan 22 soorten zee zoogdieren.


Fig. 1: Kaart van de koraal driehoek (foto Google Earth/Tim Wijgerde)

De koraal driehoek is een evolutionaire hotspot geweest vanwege de combinatie van licht, hoge watertemperatuur en sterke, voedsel rijke stromingen van de Pacific en Indische oceanen. De seizoengebondene toevoer van voedsel van deze uit de diepe oceaan komende stromen samen met equatoriale zonneschijn en warme zeeën resulteerde in een overvloed van phytoplankton en zoöplankton. Dit voorziet in voedsel zowel voor koralen, vissen (larven) als voor migrerende giganten zoals manta roggen en walvishaaien. De aanwezigheid van koraalriffen en mangrove bossen bufferen het effect van stormen en tsunami’s op de kustbevolking van de koraal driehoek. De overvloed van voedselbronnen in de driehoek steunt de directe levensbehoeftes van 126 miljoen mensen terwijl miljoenen over de hele wereld er ook van profiteren. De totale jaarlijkse economische waarde van de natuurlijke bewoners van de koraal driehoek inclusief koraal riffen, mangroves en zeegras bedden wordt geschat op 2,3 miljard US $. Niet te vergeten de steeds groeiende ecotoerisme handel, zowel als de multi miljarden tonijn industrie die direct gesteund wordt door de kweekkamer van de koraal driehoek, die het nog meer duidelijk maken waarom hun bescherming zo belangrijk is. Vele commercieel belangrijke vissoorten leven in deze wateren, en maken het een ideale plaats voor lokale mensen om te leven en te werken.

Koraal driehoek soorten.

De commerciële visindustrie in de koraal driehoek genereert jaarlijks een inkomen van 3 miljard US $ en ondersteunt miljoenen mensen in de vele kustdorpjes. Koraalriffen, mangroven en zeegrasbedden zijn cruciale broedplaatsen voor vele zeedieren, inclusief verschillende commercieel belangrijke dieren zoals de geelvin tonijn, grootoog tonijn, gestreepte tonijn, Napoleon baars en de bultkop papagaaivis.

Zonder deze kweekplaatsen voor grote in de open zee zwemmende vissoorten,   zou er geen plaats zijn voor de volwassenen om te paaien of voor de jonge vissen om op te groeien en uiteindelijk weer te vermenigvuldigen, en zo het voorbestaan van deze soorten onmogelijk maken.


Fig. 2: Een goep Amphiprion anemoonvissen rondzwemmend in hun gast anemoon (Hecteractis magnifica, foto: Alex Rose).

De koraal driehoek is ook bekend om zijn ongelooflijke rijkdom aan dieren die alleen in dit gebied voorkomen. Sommige van de meest unieke en ongelooflijk kleurrijke dieren zijn de naaktslakken. Naaktslakken, wat "naakte kieuwen" (Latijn nudus, naakt, en Grieks brankhia, kieuwen) betekent, zijn bilaterale symmetrische gastropoden die vaak giftig zijn en aposematische (waarschuwende) kleuren laten zien om hun vijanden af te schrikken. Ze zijn hermafrodiet en bijna allemaal carnivoor; de meeste naaktslakken hebben extreem gespecialiseerde eetgewoontes en consumeren een of een paar sponzen, hydroïden, koraal, anemonen, platwormen, manteldieren, zeepokken, of zelfs andere naaktslakken. Er zijn momenteel bijna 1400 soorten naaktslakken en zeeslakken, collectief genaamd opisthobranchs, momenteel geïdentificeerd in de Indo-Pacific regio. Deze prachtige wezens lijken iedere kleur in het zichtbare lichtspectrum gebruikt te hebben om hun flamboyante lichaam te versieren.


Fig. 3: Een naaktslak, Chromodorus annae, kruipend tussen koraal breuk op zoek naar een spons om op te eten (foto: Alex Rose).

Er zijn vele soorten bidsprinkhaan kreeften die in de koraal driehoek wonen, maar acht van hun komen alleen in deze regio voor. Bidsprinkhaan kreeften zijn fascinerende wezens met verbazingwekkend kijkvermogen en een ongelooflijk snelle aanvalsbeweging. Ze kunnen van 2 cm tot meer dan 30 cm groot worden, maar de meeste bidsprinkhaan kreeften die in de koraal driehoek leven zijn extreem groot. Bijvoorbeeld, de bidsprinkhaan kreeft Lysiosquillina lisa die algemeen rond de Filippijnen wordt gevonden kan tot een lengte van 25 cm of meer groeien. Het heeft enorme speervormige klauwen, in plaats van knijpende klauwen, die het mogelijk maken vissen groter dan zichzelf op te eten.

 
Fig. 4: Een grote sperende bidsprinkhaan kreeft in de Filippijnen, geduldig in zijn hol wachtend om een vis te vangen (foto: Jeni Tyrell).

Een van de meest verbazingwekkende dieren die in de koralen driehoek gevonden kunnen worden is de flamboyante inktvis (Metasepia pfefferi). Deze verbazingwekkend gekleurde cephalopod wordt maximaal 12.5 cm groot, jaagt voor eten op vis en schaaldieren, en heeft toxines in zijn huid en weefsel. Het tot op heden de enige bekende giftige inktvis; zijn gif is net zo sterk als dat van de dodelijke blauw geringde inktvis (genus Hapalochlaena). Deze dieren hebben ook de mogelijkheid hun kleuren snel aan te passen. Ze kunnen dit doen dit door extreem geconcentreerde huid pigment cellen (chromatoforen en leucophoren) en reflecterende cellen (iridophoren) te gebruiken. Twee honderd pigment cellen per vierkante millimeter huid geven de Flamboyante inktvis de mogelijkheid snel achter elkaar vele verschillende kleuren en patronen te maken, om zodoende te communiceren met soortgenoten, zich te camoufleren tegen roofdieren, of indringers te waarschuwen voor hun giftigheid.

Deze smeltkroes van biodiversiteit bevat zowel vele dieren die nergens anders in de wereld leven als commercieel waardevolle dieren die overal in ’s wereld tropische wateren gevonden worden. In de komende jaren is het extreem belangrijk dat de koraal driehoek tegen verdere beschadiging beschermd wordt en in staat gesteld wordt te herstellen van vele jaren verwaarlozing en misbruik. Veertig procent van de koraalriffen in de koraal driehoek zijn de laatste veertig jaar verloren gegaan en de veerkracht van de koraal driehoek begint te verminderen als gevolg van de vele door de mens veroorzaakte veranderingen, sommige zullen besproken worden in het volgende deel.

 
Fig. 5: Een flamboyante inktvis in een ondiep zeegras bed bij Apo Eiland, Filippijnen (foto: Alex Rose). 


Red de koraal driehoek

De koraal driehoek is een gebied met ongeëvenaarde biodiversiteit, schoonheid, overvoed en belangrijkheid dat helaas nog niet het respect heeft gekregen dat het verdient. Er zijn vele zaken die zowel het bestaan van de koraal driehoek, als zijn mensen bedreigen, zoals de wereldweide klimaat verandering, verzuring van de oceanen, stijging van de zeespiegel, geen duurzame kustontwikkeling, en geen duurzame visserij waaronder overbevissing, veel bijvangst en dynamiet en gif visserij. Gelukkig worden er nu stappen ondernomen door de overheden van de landen van de koraal driehoek om dit deel van de wereld te beschermen tegen misbruik en vernietiging.

Hier volgen enkele primaire zaken die bedrijgend zijn voor het overleven van de koraal driehoek:

 1. De klimaat verandering is direct verantwoordelijk voor een stijging van de zeewatertemperatuur in de koralen driehoek, die significant genoeg is om met toenemende mate en heftigheid koraal bleking te veroorzaken. Een van de meest vernietigende koraal bleking gebeurtenissen gebeurde tijdens de El Nino Oscillatie (ENSO) van 1997-1998, die bijna 20% van de koraal riffen in zuidoost-Azië beschadigde of vernietigde.
 2. Verzuring van de oceanen is het resultaat van toenemende koolstofdioxide niveaus in de atmosfeer, die geabsorbeerd worden door de oceaan, wat leidt tot een afname van de pH. Een klein beetje meer zure pH leidt tot oplossen van skeletten van calcificerende organismen zoals hermatypische (rif bouwende) koralen, schelpdieren en vele soorten algen. Dit zou dramatisch negatieve effecten kunnen hebben op de samenstelling van het oceanische ecosysteem en het bestaan van de koraalriffen.
 3. Een stijging van het zeeniveau van 50 cm in de komende 40 jaar wordt voorspeld aan de hand van huidige wetenschappelijke data. Dit zou resulteren in verlies van land, het onderlopen van watervoorzieningen aan de kust en toenemende schade door stormen vanwege het gebrek aan buffers aan de kust.
 4. Extreme hoge bevolkingsdichtheid en groei snelheden hebben de snelle ontwikkeling van kust gebieden op een niet duurzame manier aangewakkerd. Koraal riffen en mangroven zijn verwijderd om plaats te maken voor de snelle expansie van stedelijke en landbouw activiteiten langs de kustlijn; koraalriffen zijn vernietigd om cement bevattende bouwmaterialen te maken voor de uitbreiding van steden. Ongecontroleerde kust ontwikkeling heeft ook geleid tot extreme verontreiniging door landbouw afvalwater en riolering.
 5. Overbevissing gebeurt op ongeveer 64% van de riffen in de koralen driehoek. Met immer toenemende lokale en internationale druk om meer uit de zee te halen, zijn vele viskwekerijen al failliet gegaan of dreigen dit te doen. Een belangrijk probleem dat samengaat met overbevissing is behalve het vele vis vangen, de bijvangst. Bijvangst is alles wat aan dieren per ongeluk gevangen wordt, waaronder vaak andere vissoorten ( gewone en bedreigde), schildpadden, haaien, zeezoogdieren, en zeevogels. Sommige vismethoden zoals korboomvissen, en lijnvissen veroorzaken bijvangsten van 50% of meer met ongewenste dieren half dood of helemaal dood teruggegooid in zee. Dynamiet en gif vissen bedreigen ook 50% van de koraal driehoek. Dynamiet vissen gebruikt explosieven om de vissen te verdoven terwijl gif vissen gebruikt maakt kalium cyanide om vissen te verdoven of te doden voor het vangen. Beide methoden zijn bijzonder vernietigend voor koraal riffen en hun bewoners.

 
Fig. 6: De effecten van dynamiet vissen op een rif in Indonesië (foto van NOAA).

Ondanks dat deze vele problemen onoplosbaar lijken is het absoluut essentieel dat deze plaats van biologische rijkdom wordt beschermd. Er worden nu maatregelen genomen, zoals het “Coral Triangle Initiative (CTI)”, om de problemen rond de klimaatverandering, niet duurzame ontwikkeling en visserijen, milieu verontreiniging, armoede, en verlies van belangrijke kust ecosystemen aan te pakken, en een actieplan in werking te stellen om de koraal driehoek en zijn bevolking te redden.

Het is bemoedigend om te zien dat de leiders van de zes koralen landen bij elkaar komen om een verdrag te tekenen om hun onmetelijk waardevolle marine grondstoffen en welzijn van hun burgers te beschermen. Helaas, veel van deze problemen reiken veel verder dan alleen de koraal driehoek. De wereldzeeën zien de negatieve effecten van de klimaatverandering, oceaanverzuring, milieu verontreiniging, ongecontroleerde bevolkinggroei en kustontwikkeling, overbevissing, illegale visserij en hoog gehalte aan bijvangst. Deze wereld problemen kunnen niet door een kleine groep landen, samen vechtend voor een beter toekomst, opgelost worden  maar door vele wereld leiders die de richtlijnen opvolgen zoals neergelegd in het “Coral Triangle Initiative” om een betere toekomst te garanderen voor de wereldbevolking en onze toekomstige generaties.

Conclusie

De koraal driehoek is een gebied met een opmerkelijke diversiteit en onmetelijke belangrijkheid en wordt gezien als top prioriteit voor bescherming samen met de Amazone, Zuidpool, Galapagos eilanden en Madagaskar. Verdergaand onderzoek en opleiding zorgen zowel voor begrip van deze verbazingwekkende plaatsen als erkenning van hun rol in de biodiversiteit en duurzaamheid van onze planeet.

Fig. 7: Een trawler in de Indo-Pacific vist op Orange roughy keizersbaars (Hoplostethus atlanticus). Er is één Orange roughy in de boven linker hoek. (foto beschikbaar gesteld door RightBite program, John G. Shedd Aquarium).Referenties:

 • Behrans, D. 2005. Nudibranch Behavior. New World Publications.
 • Burke L, Selig L, Spalding M. 2002. Reefs at Risk in Southeast Asia. World Resources Institute, Washington DC.
 • Hoegh-Guldberg O, Mumby PJ, Hooten AJ, et al. (2007) Coral reefs under rapid climate change and ocean acidification. Science 318:1737-42
 • Hoegh-Guldberg, O., Hoegh-Guldberg, H., Veron, J.E.N., Green, A., Gomez, E. D., Lough, J., King, M., Ambariyanto, Hansen, L., Cinner, J., Dews, G., Russ,G.,Schuttenberg, H. Z., Peñaflor, E.L., Eakin, C. M., Christensen, T. R. L., Abbey,
 • M., Areki, F., Kosaka, R. A., Tewfik, A., Oliver, J. 2009. The Coral Triangle and Climate Change: Ecosystems, People, and Societies at Risk. WWF Australia.
 • Reid, A, and M. Norman. 2000. A Guide to Squid, Cuttlefish and Octopuses of Australasia. Sea Challengers.
 • Coral Triangle Initiative: A proposal for a new multilateral partnership to help safeguard the marine and coastal resources for future generations. 2007.

bron: http://www.worldwildlife.org/what/wherewework/coraltriangle/index.html

Inloggen Registreren

Uw account aanmelden

Gebruikersnaam *
Paswoord *
Onthoud mij

Account aanmaken

Velden met een sterretje (*) zijn verplicht.
Naam *
Gebruikersnaam *
Paswoord *
Herhaal paswoord *
E-mail *
Herhaal e-mail *

Foto van de maand

Centropyge Foto Tanne Hoff

Een koppel Rainfordia opercularis in het kweekaquarium van De Jong Marinelife tijdens het bezoek van het ReefSecrets-team in april 2012

Foto: Patrick Scholberg