Portaalsite voor de échte zeeaquariaan

Zoeken op de site

Optimale productie kalkreactor

Optimale productie kalkreactor.

In dit artikel wil ik even ingaan op de afstelling van de kalkreactor en wel specifiek hoeveel calcium kan er maximaal uit die reactor komen.
Walter Dorriné heeft tijdens zijn lezing bij Cerianthus al het een en ander uitgelegd over de werking van de kalkreactor .

 
 
foto: Michael de Regt : Montipora digitata
In het kort samengevat zorg je ervoor dat het calciumcarbonaat, wat in de reactor zit, oplost in het water dat erover wordt rondgepompt. Om calciumcarbonaat op te lossen moet het water licht zuur zijn (pH 6,3-6,5). Dit doe je door koolstofdioxide aan het water toe te voegen.
De hoeveelheid calcium die oplost is afhankelijk van de tijd die het water circuleert in reactor.
Walter Dorriné heeft dit gemeten en in een mooie grafiek gezet.


Je ziet dat er eerst snel calcium oplost en na zo’n 5 uur gaat het nog maar erg langzaam. Om dus nog meer dan 600 mg/l calcium op te lossen moet je onevenredig lang rondpompen en weinig water uit de reactor laten lopen.
Via een eenvoudige berekening kan je zien wat de maximale hoeveelheid calcium is die uit een bepaalde kalkreactor kan komen.
Stel, je hebt een reactor van 3 liter inhoud, die vul je voor 2/3 met koraalbreuk. Dan zal er ongeveer 2 liter overblijven om voor het water. Je kunt dit meten door de gevulde reactor (met water en koraalbreuk) weer leeg te laten lopen en de hoeveelheid water te meten.

   
 
Foto's Luc loyen. 
Als je nu het water met verschillende snelheden uit de reactor laat lopen, verander je de verblijftijd van het water in de reactor.
Stel, je laat 2 liter water per uur uit de reactor lopen, dan is de verblijftijd 1 uur.
Als je 1 liter water per uur uit de reactor laat lopen is de verblijftijd 2 uur, enz,enz.
In de grafiek kan je aflezen hoeveel er dan opgelost is in het water dat de kalkreactor verlaat.
Als er in het water dat de kalkreactor ingaat 430 mg/l calcium zit, kan je uitrekenen wat de toename is.
B.v. verblijftijd is 5 uur (2 l / 5 uur =0,4 liter water eruit per uur), kalkreactor water bevat dan 600 mg/l calcium, dan is de toename 600-430=170 mg/l calcium . Deze 170 mg/l zit in 400 ml water per uur. Dan is de toename per uur: 170 mg/l x 0,4 l = 68 mg calcium/uur.
Dit kan je voor verschillende uitloopsnelheden (= verblijftijd) uitrekenen en in een grafiekje uitzetten.

   
 
Je kunt nu zo uit de grafiek aflezen wat de maximale productie van een kalkreactor van 2 liter is. Bij een uitloop van 600 ml/h (verblijftijd=3.3 uur) is de calciumopbrengst maximaal. Het water uit reactor bevat 570 mg/l calcium. Een toename van 140 mg/l in 600 ml. Dit betekent dat je 140x0.6 l= 84 mg calcium per uur aan je aquarium kan toevoegen.
Als je nu een tweede vat (bv. 5 liter) aan de reactor vast maakt, vergroot je het watervolume tot 5+2 liter. Bij een verblijftijd van 3,3 uur, zoals in het eerste voorbeeld, kun je 7 l / 3,3 uur = 2.1liter per uur uit de reactor laten lopen. Dit water bevat dan ook weer 570 mg/l calcium, een winst van 140 mg/l. In die 2,1 liter zit dan 2,1x140=294 mg extra calcium, veel meer dus dan de 81 mg die we voor de verbouwing met het 5 liter vat uit de reactor konden krijgen.
Als je besluit een groter vat bij je kalkreactor te zetten, moet je wel rekening houden met de pomp. Zorg er voor dat je voldoende water kan rondpompen, anders zal er nog te weinig calcium oplossen.
 
Rien van Zwienen
Inloggen Registreren

Uw account aanmelden

Gebruikersnaam *
Paswoord *
Onthoud mij

Account aanmaken

Velden met een sterretje (*) zijn verplicht.
Naam *
Gebruikersnaam *
Paswoord *
Herhaal paswoord *
E-mail *
Herhaal e-mail *

Foto van de maand

Centropyge Foto Tanne Hoff

Een koppel Rainfordia opercularis in het kweekaquarium van De Jong Marinelife tijdens het bezoek van het ReefSecrets-team in april 2012

Foto: Patrick Scholberg