Portaalsite voor de échte zeeaquariaan

Zoeken op de site

Wat is een ionenwisselaar?

Wat is een ionenwisselaar?

Ionenwisselaar

Een ionenwisselaar is een waterzuiveringssysteem dat bijna alle verontreiniging uit leidingwater verwijderd. Een ionenwisselaar bestaat in twee varianten zijnde:

  1. Gescheiden ionenwisselaar
  2. Mixedbed ionenwisselaar

Bij voorkeur is een gescheiden ionenwisselaar aan te schaffen omdat deze door de “handige” doe het zelf te onderhouden zijn (zie verder). Een mixedbed wisselaar is zelf bijna niet te onderhouden en moet men naar de leverancier terug brengen en ruilen.

Wat is het principe van een ionenwisselaar?

Ik zal in dit artikel niet ingaan op de exacte chemische werking van een ionenwisselaar, dat zou het verhaal te moeilijk en te complex maken voor de gemiddelde aquariaan, maar wel in kort schetsen wat zo’n apparaat nu eigenlijk doet.

Water bevat in principe 2 soorten verontreinigingen:

  1. Organische verontreiniging
  2. Niet organische verontreiniging

Een ionenwisselaar verwijdert ALLE niet-organische verontreinigingen uit het leidingwater. Maw: alle geladen deeltjes worden uit het water verwijderd zoals: nitraat, fosfaat, calcium, silicaat, etc… dit zijn ook de GROOTSTE boosdoeners (sommige althans) éénmaal ze in het aquarium zouden terechtkomen !!!! De organische verontreiniging wordt niet verwijderd. Hierbij dient men wel rekening te houden met het feit dat organische (bv: pesticiden) NIET in leidingwater zouden mogen voorkomen. Uitsluiten kan men dit echter niet maar de kans dat dit soort verontreiniging in leidingwater zit is uitermate klein en dus verwaarloosbaar. Wil men dit toch uitsluiten dan kan men alsnog hiervoor maatregelen nemen. Eventueel kan men door middel van actieve koolstof nog een aantal achtergebleven verontreinigingen verwijderen van het water dat uit de ionen wisselaar komt.

Wat zijn nu de grootste voordelen van een ionenwisselaar tot bv: een osmose apparaat?

  1. Een ionenwisselaar heeft GEEN afvalwater
  2. Een ionenwisselaar heeft een (theoretisch) oneindige levensduur, praktisch zal een ionenwisselaar een levensduur (mits juist gebruik) hebben van 20-25 jaar minimaal.
  3. Een ionenwisselaar heeft een debiet van 100-500 liter zuiver water PER UUR!!!
  4. Er zitten GEEN (lees dus ook “0” mg/liter) silicaten, fosfaten, nitraten, etc … in het gezuiverde water

Mijn persoonlijke ervaringen:

Ik gebruik reeds 15 jaar een ionenwisselaar tot zeer groot genoegen. Ik heb nog nooit overwogen om een osmose apparaat aan te schaffen om diverse redenen: gebruiksgemak, kwaliteit van het gezuiverde water, …

Zonder afbreuk te doen aan een osmose apparaat kan men aantonen dat de kwaliteit van “ionenwater” veel beter is dan van osmose water: Bv: Een zeer goed osmose apparaat levert water met een geleidbaarheid van 10-15µS terwijl een ionenwisselaar 0µS levert. Verder is het zo dat de, voor zeeaquaria, gehate silicaten door een ionenwisselaar VOLLEDIG verwijderd worden, dit in tegenstelling tot een osmose apparaat waar men nog eens een apart silicaat filter dient aan te schaffen. Een ander voordeel is dat een ionenwisselaar met een lage waterdruk nog steeds perfect werkt terwijl een osmose apparaat een werkdruk heeft van ongeveer 4 bar. Dit zijn maar enkele van de voordelen die ik als zeer belangrijk ervaar.

Ionenwisselaar_zelfbouw.jpg

Maar zoals steeds heeft elke roos ook doorntjes. De doorn bij een ionenwisselaar is het regenereren. Voor de handige onder ons zeker geen onoverkomelijk probleem. Het regenereren kost nauwelijks een uurtje werk en 10 Eurotjes maar toch … het werken met chemicaliën schrikt velen onder ons af. Ook is het zo dat omtrent dit gegeven wel een “horror” verhalen verspreid worden. Persoonlijk zie ik zeer weinig gevaar hierin maar toch … en indien dit afschrikt is er altijd de leverancier die de wisselaar kan regenereren tegen een bepaalde vergoeding.

Over dat regenereren volgt er nog een artikel.

Inloggen Registreren

Uw account aanmelden

Gebruikersnaam *
Paswoord *
Onthoud mij

Account aanmaken

Velden met een sterretje (*) zijn verplicht.
Naam *
Gebruikersnaam *
Paswoord *
Herhaal paswoord *
E-mail *
Herhaal e-mail *

Foto van de maand

Centropyge Foto Tanne Hoff

Een koppel Rainfordia opercularis in het kweekaquarium van De Jong Marinelife tijdens het bezoek van het ReefSecrets-team in april 2012

Foto: Patrick Scholberg