Portaalsite voor de échte zeeaquariaan

Zoeken op de site

Mechanische filtratie

Mechanische filtratie

Mechanische filtratie

Door Germain Leys

In de oorlog tegen detritus is mechanische filtratie de eerste verdedigingslinie tegen verslechterende waterkwaliteit in een zeeaquarium.
We hebben tegenwoordig zeer effectieve eiwitafschuimers, maar mechanische basisfiltratie is nog steeds één van de onmisbare pijlers van waterbehandeling in het rifaquarium. We hebben verschillende soorten mechanische ter beschikking.
Mechanische filtratie was een van de centrale methoden voor waterbehandeling in de vroege dagen van de hobby van het zeeaquarium. Later kwamen er andere processen en apparatuur bij, bijvoorbeeld eiwitafschuiming en biopelletfilters, die ook opgelost organisch afval kunnen verwijderen, maar zelfs vandaag blijft mechanische filtratie één van de belangrijkste elementen van waterbehandeling. Het is een belangrijk doel voor alle aquarianen om niet opgegeten voedsel, dierlijk afval, slijm, puin, afval en ander zichtbaar “vuil” snel uit het aquarium te krijgen, voordat het kan bederven en het water kan vervuilen.D&D ClariSea SK 5000 auto

FILTERCARTRIDGES
Er is de laatste tijd veel veranderd in de filtermethoden, aangezien hier een technische evolutie heeft plaatsgevonden, analoog aan alle andere aspecten van apparatuur zoals verlichting of meetinstrumenten. Twee decennia geleden was het gebruikelijk dat een mechanisch filter (regelmatig gereinigd) werd geïnstalleerd aan de bovenstroomse zijde van de retourpomp in de sump of als een klein filter dat werd bevestigd aan de inlaat van een pomp. Simpel en effectief.


  Tegenwoordig zijn de double cone eiwitafschuimers aan het opkomen. Hier de Royal Exclusiv Bubble King Double Cone 300 met Red Dragon X/DC24V voor aquaria van 1.000 tot 2.000 liter.

 
  Links een rol filtervlies dat dient als een nitraatfabriek - mechanische filtratie op zijn slechtst.
  Rechts Tunze E-jet filter cartridge. Hier worden nitraten in opgeslagen door de werking van de bacterën. Een slechte mechanische filtering.

Dit had echter enkele nadelen, aangezien het filtermedium steeds vuiler werd en verstopt raakt, tenzij het regelmatig wordt schoongemaakt of vervangen. Als het medium een grote rol filtervlies was die vaak maanden achter elkaar bleef liggen, bouwde zich een massa afval op en was er een ongewenste afgifte van nitraat als gevolg van bacteriële kolonisatie. Voor de pomp was het resultaat geleidelijk zwakkere pompuitstroomprestaties, en het water aan de inlaatzijde van de pomp werd onderworpen aan negatieve druk en ontgast. Met regelmatige en steeds kortere tussenpozen kwam er een golf van luchtbellen uit de pomp en verspreidde zich door het aquarium, gevolgd door nog een golf voordat de eerste bellen allemaal aan het wateroppervlak waren verdwenen.

GAFZAKKEN

 
  Gafzakken zijn gemakkelijk te onderhouden en worden aangedreven door de zwaartekracht, waarbij het water naar beneden in een opvangbak stroomt.aangedreven door de zwaartekracht, waarbij het water naar beneden in een opvangbak stroomt.

De volgende stap in de evolutie van mechanische filtratie was de gafzak of filtersok, meestal geïnstalleerd in de sump onder een neerwaartse afvoerleiding. Deze zakvormige gaasunit reinigt het circulerende water in zijn geheel. Er vindt geen ontgassing plaats, aangezien de filtratie niet wordt uitgevoerd door pompaanzuiging of -druk, maar door zwaartekracht. Beschouw het als zwaartekrachtfiltratie.
Een nadeel is dat het waterpeil in de gafzak geleidelijk stijgt door toenemende verstopping van de poriën, waardoor het water uiteindelijk overstroomt als het filter niet wordt schoongemaakt. En een ander negatief punt is natuurlijk dat je de gafzak regelmatig moet vervangen of handmatig moet schoonmaken, niet in de laatste plaats omdat het bacteriën weer ruimte geeft om te koloniseren en het gehalte aan opgeloste organische stoffen te verhogen. De meeste aquarianen streven ernaar om hun gafzakken minstens één keer per week schoon te maken.

FILTERS MET ROLFLEECE
De volgende stap in de evolutie van mechanische filtratie is het filter met een opgerold vlies, ook wel het vliesfilter genoemd. Het principe van zwaartekrachtfiltratie blijft behouden, maar het vuile filtermateriaal wordt automatisch uit het water verwijderd, wat niet alleen handiger is, maar vooral de deeltjes van niet opgegeten voedsel en ander afval worden binnen een bepaald tijdvenster uit het water verwijderd.
Uiteindelijk is mechanische filtratie altijd alleen effectief als het filtraat het water verlaat, aangezien het tot die tijd onderhevig is aan bacteriële afbraak en bederfprocessen. Het tweeledige doel van mechanische filtratie is immers om het water helder en vrij van vuil te houden en de biologische belasting te verminderen om verrijking van voedingsstoffen te voorkomen. Voor alle duidelijkheid: bacteriën in een zeeaquarium zullen en zouden constant schadelijke ammoniak moeten afbreken en nitriet omzetten in meer goedaardige nitraat, maar door het grootste deel van de vaste afvalstoffen snel uit het systeem te krijgen, verwijderen we de belangrijkste bron van overtollige nitraten.

 
  Links: Theiling Rollermat Compact 1 vliesfilter
  Rechts: Vervangvlies voor Theiling Rollermat Compact 1 vliesfilter
  De Theiling Compact Rollermat Filter wordt gevoed door zwaartekracht afvoer, midden, vanuit het aquarium erboven. De vliesrol is 11 m lang en gaat tot drie maanden mee tussen de wisselingen. Nieuwe opgerolde vliesfilters automatiseren de verwijdering van filtraat uit de waterkringloop door schone vlies- of papiermedia naar voren te brengen wanneer afval zich ophoopt en de waterstroom vertraagt. De vervuilde rol moet inderdaad worden verwijderd en de nieuwe rol moet periodiek worden geïnstalleerd, maar dagelijkse en wekelijkse taken zijn geëlimineerd.

Terwijl de eerste vliesfilters, oorspronkelijk afkomstig uit de zoetwatervijverhandel, erg omvangrijk waren, zijn de nieuwste automatische rolmodellen, speciaal ontwikkeld voor de zeewater aquariumhobby, zo slank en klein dat ze gemakkelijk in een kleine sump kunnen worden ondergebracht.
Je kunt ze eenvoudig aan de afvoerpijp koppelen om het aquariumwater in de opvangbak te brengen. Dit betekent dat er geen extra pomp nodig is om het filter te laten werken, wat niet alleen elektriciteit bespaart, maar ook ongewenste warmte in het warme seizoen vermijdt, aangezien deze pompen normaal gekoeld worden door het medium dat ze transporteren en dus verwarmen. De rol vlies moet enkel met lange tussenpozen worden vervangen, afhankelijk van de hoeveelheid vuil in het aquarium, bijvoorbeeld om de twee maanden.


  De Filtertronic is het nieuwste product van Focustronic In oktober 2020 konden we al een foto ervan bekijken. Het bedrijf heeft eerder al een reputatie opgebouwd met producten als de Alkatronic, Dosetronic,Mastertronic en de Solartronic.    Nu voegt de Filtertronic zich bij de Mastertronic producten. Wanneer het op de markt gaat komen is nog niet duidelijk.Focustronic ontwierp de Filtertronic om het maximale mogelijk te maken met een minimale grootte, in feite door de nieuwe en gebruikte rollen bijna op elkaar te stapelen om ruimte te besparen. De unieke oriëntatie van het Focustronic automatische filterrolontwerp stelt de Filtertronic in staat om tot 7.000 liter water per uur te laten passeren, met kleinere afmetingen dus om gemakkelijker in de sump te kunnen passen. De filter kan ook op de Mastertronic aangesloten worden zodat hij automatisch kan stoppen zou het water te zuiver worden.

Welke van deze drie fundamenteel verschillende filtratiemethoden, filterpatroon, filterzak of vliesfilter, u gebruikt, is aan u, aangezien ze allemaal effectief zijn. Het belangrijkste verschil zit in het gemak, omdat, zoals gezegd, mechanische filtratie alleen nuttig is op het moment dat we het zwevende materiaal uit het water verwijderen. Als we nalatig zijn, kan het filter zelfs een negatief effect hebben, omdat het stoffen in het systeem vasthoudt die onderhevig zijn aan bacteriële afbraakprocessen die het water biologisch vervuilen.
Dus als je het filtermateriaal niet dagelijks of wekelijks wilt reinigen of vervangen, kun je dit werk delegeren aan een opgerolde vliesfilter en zo het proces automatiseren.

HANDMATIGE REINIGING
Ten slotte komen we naar periodieke schoonmaaksessies, wanneer de aquariaan de mouwen oprolt en aanvalt met sifons, grindstofzuigers en pompen om vuil uit het substraat en van binnenuit het levend steen en koraalkolonies te spoelen zodat het kan worden gefilterd of verwijderd bij een waterverversing. Sommige hobbyisten vergelijken deze verstorende gebeurtenissen met een tyfoon die een rif raakt en allerlei soorten afval uit verborgen nissen schuurt die normaal niet worden aangeraakt door stromingen in het aquarium. Onnodig te zeggen dat deze sessies moeten plaatsvinden voordat mechanische filters worden gereinigd, omdat ze er meestal in slagen om aanzienlijke hoeveelheden afval uit het systeem te verwijderen. Sommige aquarianen gebruiken aanvullende mechanische filterapparaten (filterbussen, externe vacuümapparaten, diatomeeënfilters) voor periodiek mechanisch veegwerk.

Er wordt vaak beweerd dat mechanische filtratie overbodig of zelfs contraproductief is in een goed draaiend rifaquarium, aangezien de koralen filtervoeders zijn die gesuspendeerd materiaal moeten opnemen. Dit negeert echter het feit dat een koraalrif in de natuur constant wordt weggespoeld van afval door getijden en stromingen. In de beslotenheid van een aquarium, zelfs in een groot huisaquarium, kan de hoeveelheid gegenereerd puin geleidelijk het vermogen van het systeem om het te verwerken overweldigen. Het in evenwicht brengen van de behoeften van filtervoeders en de functionerende mechanische filtratie in een zeeaquarium is niet altijd eenvoudig, maar het afval uit onze systemen halen is een eerste, allerbelangrijkste stap naar succes op lange termijn met een in glas gevangen rif.

Inloggen Registreren

Uw account aanmelden

Gebruikersnaam *
Paswoord *
Onthoud mij

Account aanmaken

Velden met een sterretje (*) zijn verplicht.
Naam *
Gebruikersnaam *
Paswoord *
Herhaal paswoord *
E-mail *
Herhaal e-mail *

Foto van de maand

Centropyge Foto Tanne Hoff

Een koppel Rainfordia opercularis in het kweekaquarium van De Jong Marinelife tijdens het bezoek van het ReefSecrets-team in april 2012

Foto: Patrick Scholberg