Portaalsite voor de échte zeeaquariaan

Zoeken op de site

Zonnepanelen, een must voor elke aquariaan

Zonnepanelen, een must voor elke aquariaan

Nadat ik enkele jaren geleden een zeeaquarium had opgestart, kwam ik al snel tot de vaststelling dat mijn elektriciteitsverbruik quasi verdubbeld was. Ik had dan wel een nachtstroomteller die mijn verbruik na 22u goedkoper maakte, maar rond die tijd beginnen de stroomverslindende HQI-lampen stilaan te doven…

Toen ik voor de eerste keer de jaarafrekening van de elektriciteitsmaatschappij kreeg voorgeschoteld stelde ik vast dat ik met het geld van het meerverbruik vele mooie vissen en lagere dieren had kunnen kopen. Ik heb immers een aquarium van 3 X 150W HQI en 4 X T5 van 80 W. Tel daar nog wat pompen en verwarming bij en je krijgt een serieus stroomverbruik.


Dit is een foto van mijn achtergevel medio 2007.

Al snel besloot ik om dit verlies goed te maken met het plaatsen van zonnepanelen.

Nadat ik contact had genomen met een firma die zonnepanelen plaatste kwam ik tot onthutsende vaststellingen.

Niet alleen zou het plaatsen van zonnepanelen mij kosten besparen, maar ik kon er ook een goede verdienste aan hebben.

Hieronder volgen de redenen waarom ik besloot tot het plaatsen van zonnepanelen.

Bovenstaande grafiek leert mij dat mijn dak een oost-zuid-oost oriëntatie heeft ten opzichte van de zon. Volledig zuid zou uiteraard ideaal zijn. Mijn dakhelling is 36 graden terwijl 35 graden ideaal is. De  installateur berekende dat ik dan ongeveer 77% van de maximum opbrengst van mijn zonnepanelen kon halen.Ik plaatste 14 fotovoltaïsche zonnepanelen van 175 kWh van het merk Schüco S175-SP-3 zodat een ideale opbrengst van deze panelen een rendement zou opleveren van 2.450 kW. Ik zou dus tevreden moeten zijn met een rendement van 1.874 kWh per jaar. Mijn huis helemaal naar het zuiden draaien was helaas geen optie...De prijsofferte werd aangevraagd en de hele installatie zou mij 14.803 euro kosten, BTW 6% inbegrepen.

Onder het dak diende er een omvormer geplaatst te worden die de verwekte gelijkstroom omzet naar wisselstroom en hem op de juiste voltage en Hertz zal brengen.Ik krijg van de Stad Hasselt een premie van 1.000 euro en van de Provincie Limburg een subsidie van 250 euro.
Bovendien mag ik de kosten van de installatie aftrekken van mijn belastingen. Aangezien ik de plaatsing over 2 jaar zou spreiden kan ik in 2007 2.600 € en in 2008 3.321 € hiervan recupereren.
Ik betaal momenteel ongeveer 0,17 euro per kWh zodat ik een jaarlijkse opbrengst van 319 euro kan verwachten. Daarbovenop krijg ik per 1.000 kWh die  ik produceer een groene stroomcertificaat van 450 euro, en dit gedurende 20 jaar.Op de grafiek hieronder kan je zien dat ik mijn installatie terugverdien op 6,6 jaar, indien de elektriciteitsprijs stabiel zou blijven. Indien de elektriciteitsprijs zou stijgen met 5% per jaar (en dat is meer realistisch) dan wordt de terugverdientijd verkort tot 6,3 jaar.
Na 25 jaar zou de installatie mij dan uiteindelijk 17.521 euro opgebracht hebben indien de elektriciteitsprijs stabiel zou blijven. Indien de elektriciteitsprijs zou stijgen met 5% per jaar zou ik er 25.522 euro aan verdiend hebben.

Dat is een jaarlijkse intrest van ongeveer 11,5% op mijn investering. Met beleggen zou ik heel veel risico's moeten nemen om zulk een rendement te halen.

Zelfs indien u het geld niet hebt om zo een installatie aan te kopen, is het nog steeds zeer rendabel om er voor te lenen. De rentevoet is immers slechts ongeveer 5% op een hypotheek en er is dan nog een verhoogde belastingaftrek.Dit is een detail van een zonnepaneel

Mijn conclusie:
Meer dan de helft van mijn elektriciteitsverbruik van mijn aquarium wordt rechtsreeks door de zonnepanelen geproduceerd. De overige helft verdien ik door middel van groene stroomcertificaten terug.

Ik begin tegenwoordig elke dag met veel vreugde want als ik 's morgens mijn krant uit de brievenbus ga halen dan zie ik mijn elektriciteitsmeter volop terugtellen en dat maakt mij gelukkig!

Bovendien lever je op die manier een belangrijke bijdrage aan het millieu, want je produceert 100% "groene" stroom die geen enkele CO2-uitstoot veroorzaakt. Uw achterkleinkinderen zullen u dankbaar zijn!


 Germain Leys

Inloggen Registreren

Uw account aanmelden

Gebruikersnaam *
Paswoord *
Onthoud mij

Account aanmaken

Velden met een sterretje (*) zijn verplicht.
Naam *
Gebruikersnaam *
Paswoord *
Herhaal paswoord *
E-mail *
Herhaal e-mail *

Foto van de maand

Centropyge Foto Tanne Hoff

Een koppel Rainfordia opercularis in het kweekaquarium van De Jong Marinelife tijdens het bezoek van het ReefSecrets-team in april 2012

Foto: Patrick Scholberg