Portaalsite voor de échte zeeaquariaan

Zoeken op de site

A - E

Chlorophyl

Verklaring:

Bladgroen. Deeltjes in de plantencel die onder invloed van licht zorgen voor de omzetting van CO2 en water naar suikers.

 

 

Copepoda

Verklaring:

Copepoden worden ondergebracht in hun eigen klasse in de stam Arthropoda en vormen allicht de meest succesvolle organismen in de zee (zoals de insecten op het land). Er zouden ruim 7000 verschillende soorten bestaan, waarvan één derde parasitair is. Ze worden via levend steen in aquaria ingebracht en kunnen zich soms erg snel vermenigvuldigen onder de juiste omstandigheden.

De grootste groep zijn de Calanoida, maar de Harpacticoida komen het meest frequent voor in aquaria. Deze zijn belangrijke detrivoren, maar eten ook bacterieën en micro-algen. Ze zijn benthisch of epi-benthisch en worden graag gegeten door andere organismen in de bodem en door vissen. Hun eitjes en larven zijn voedsel voor klein-mondige koralen zoals bv. Acropora species. Hoewel de meerderheid erg nuttig is - ze vormen omwille van hun vetzuursamenstelling de ideale voedselbron voor zo goed als alle mariene dieren-, zijn er ook parasitaire soorten die zowel vissen als koralen aantasten.

Amphipoda

Alias: fytoplankton, zoöplankton, mixoplankton, nekton

Verklaring:

De definitie omschrijft 'plankton' als 'Levende organismen die niet tegen de lokale merkbare stromingen in kunnen bewegen'. nekton zijn dan alle organismen die zich wel tegen de gangbare stromingen in kunnen bewegen.
Hieruit volgt dat het begrip plankton onduidelijk kan zijn: zo zijn bvb Daphnia pulex, D.magna (beide watervlooien) en Artemia sp. goede zwemmers, maar toch kunnen ze niet tegen 'lokaal merkbare stromingen' in zwemmen in hun natuurlijke biotoop en worden ze aanzien als plankton... slaat men bvb een voorraadje watervlooien in een regenton gade, dan ligt het per definitie al iets moeilijker om ze plankton te noemen, simpelweg omdat er zo goed als geen stromingen optreden in zo'n kunstmatig milieu en de diertjes vrij hun gang kunnen gaan. Vandaar dat men zich moet voorhouden dat de definitie bepaald is op het natuurlijke biotoop van de organismen...

Plankon wordt op veel verschillende manieren ingedeeld, deze indeling kan gebaseerd zijn op soort (bvb bacterioplankton), op grootteklassen (nanoplankton, microplankton)... het meest gebruikt is de indeling gebaseerd op hun voedingswijze (fytoplankton, zoöplankton, mixoplankton)


Zo wordt fytoplankton (ook wel phytoplankton)gedefinieerd als plankton dat door middel van fotosynthese onafhankelijk is van enige organische voedselbron (dit is een autotroof organisme: het zorgt zelf voor zijn voedsel); zoöplankton is daarentegen niet tot fotosynthese in staat en is wél afhankelijk van een organische voedselbron (dit zijn heterotrofe organismen); er bestaan ook tussenvormen, die zowel kunnen fotosynthetiseren én voedsel tot zich nemen, deze vormen worden dan mixoplankton genoemd en zijn dus ook mixotroof.

Arthropoda

Verklaring:

Deze stam bevat de klassen Crustacea (kreeftachtigen), Uniramia, Insecta, oa. insecten, honderd- en duizendpoten), Cheliceramorpha (oa. spinnen) en Trilobita (uitgestorven).

De voornaamste kenmerken zijn het gesegmenteerde lichaam en het harde uitwendige skelet (exoskelet). Dit laatste is hoofdzakelijk opgebouwd uit chitine en is niet elastisch, zodat het regelmatig moet verwijderd worden om groeien toe te staan (sprongsgewijze groei) en plaats te maken voor een nieuw, groter exoskelet.

De Arthropoda zijn de meest succesvolle dieren op de aarde, zowel in termen van distributie, diversiteit als aantallen (naar schatting 1 miljard miljard individuen).

Inloggen Registreren

Uw account aanmelden

Gebruikersnaam *
Paswoord *
Onthoud mij

Account aanmaken

Velden met een sterretje (*) zijn verplicht.
Naam *
Gebruikersnaam *
Paswoord *
Herhaal paswoord *
E-mail *
Herhaal e-mail *

Foto van de maand

Centropyge Foto Tanne Hoff

De halloween heremietkreeft Ciliopagurus strigatus
in het aquarium van Stefaan Fabri

Foto: Patrice Cornelis