Portaalsite voor de échte zeeaquariaan

Zoeken op de site

Het opzetten van een artikel

Reefsecrets is een organisatie die zich bezig houdt met het publiceren van wetenschappelijk objectieve artikels over het brede zeewater aquarium onderwerp.

Een artikel is een tekstuele behandeling van een hoeveelheid stof die naar wetenschapsmaatstaven dient te voldoen aan een aantal vereisten.
Een goed wetenschappelijk artikel opzetten is echter zeker geen sinecure. In wetenschappelijke artikels komen eigen kennis en kennis die anderen hebben opgedaan vaak samen. Het is van belang dat de redacteur die het artikel schrijft inhoudelijk goed op de hoogte is over het onderwerp. Hij moet kaf en koren van elkaar kunnen onderscheiden en daarnaast dient hij (of zij) er achter te komen of datgene wat anderen zeggen wel juist is (toetsing van een redenatie). Bv als iemand beweert: "Koralen kunnen alleen overleven in een aquarium waarvan de watertemperatuur ligt tussen de 23 °C en 30 °C. Daarbuiten sterven ze af" dan dien je als redacteur/auteur er zeker van te zijn dat die redenatie klopt alvorens je hem zelf overneemt. Immers, als er hobbyisten of wetenschappers zijn die het tegendeel kunnen bewijzen dan zakt de waarde van het artikel natuurlijk. Laat staan jouw eigen geloofwaardigheid. 

Het is nu niet de bedoeling om redentatietoetsing hier te verklaren. Voor diegene die dit interessant vinden adviseer ik om de Toulminanalyse eens nader te bekijken. Op het internet is hier voldoende over te vinden.

Toulmin_Stephen.jpg
(foto: Stephen Toulmin. bron: University of South Carolina) 

Het opzetten van een artikel gaat meestal volgens een bepaalde format:

 • Inleiding
 • Wat is het onderwerp van het artikel.
 • Voor wie is het artikel bestemd (de gevorderde aquariaan, de beginner, voor iedereen ed).
 • Wat wil je ermee bereiken (wat is het doel van het artikel).
 • Inhoud / waarneming
 • Conclusie
 • Verantwoording en verklarende woordenlijst.

Het wil niet zeggen dat je dit keurslijf aan dient te houden. Er zijn artikelschrijvers die deze punten verhalend in hun artikel verwerken zonder dat deze prominent genoemd worden. Het zijn echter onderwerpen die tenminste aanwezig moeten zijn.

Inleiding

In de inleiding beschrijf je kort de context van je artikel. Het kan bv iets zijn wat je zelf thuis hebt meegemaakt. Daarnaast kun je in de inleiding kort beschrijven waar je het over gaat hebben en wie er eventueel meegewerkt hebben.

Wat is het onderwerp van het artikel.

Een artikel gaat meestal over één specifiek onderwerp. Het is niet verstandig om diverse onderwerpen in een artikel te behandelen omdat de lezer al gauw de draad kwijt raakt. Dit is beter te verdelen over twee artikels. Wil niet zeggen dat het niet is toegestaan om andere onderwerpen aan te snijden. Maar om die onderwerpen helemaal te gaan verklaren is niet de bedoeling. Het is beter om dan te verwijzen naar een ander artikel. Bv. door middel van een link.

Voor wie is het artikel bestemd.

Oftewel, wie is de doelgroep. Voor wie is deze tekst interessant. Dit kunnen bv beginners zijn, of juist gevorderden als het gaat over materie waar je een beginner beter nog niet aan kunt zetten. Door de doelgroep te benoemen voorkom je dat lezers die buiten de doelgroep vallen er iets mee gaan doen.

Wat wil je ermee bereiken.

Waarom schrijf je dit artikel. Meestal is het om kennis die jezelf hebt opgedaan te delen met anderen. Het kan ook zijn dat je probeert een hardnekkig gerucht te ontzenuwen of dat je probeert mensen op andere ideeen te brengen. Of dat je probeert een discussie op gang te brengen. Je hebt in elk geval een doel dat je wilt bereiken. Het is natuurlijk prettig als dat doel overkomt op de lezer.

Inhoud / Waarneming

Hier beschrijf je de inhoud van je artikel. Dus het feitelijke verhaal. Dit kan bv. een technische uitleg zijn. Dit is natuurlijk enorm divers vandaar dat ik hier wat aandachtspunten neer zal zetten waar je op dient te letten.

 • Probeer objectief te blijven. Vermijd zinnen die zinsdelen bevatten als: Ik vind... Ik denk... tenzij je goed kunt beargumenteren waarom jouw redenatie klopt.
 • Probeer niet van de hak op de tak te springen. Houd je aan het door jou gekozen onderwerp en verwijs naar andere onderwerpen in andere artikels door middel van een link. Hiermee voorkomen we dat dezelfde onderwerpen in verschillende artikels verschillend wordt uitgelegd.
 • Maak voor jezelf een opzetje of een indeling hoe je de inhoud gaat bespreken.
 • Als je fotomateriaal gebruikt, of teksten van anderen, verwijs dan naar de personen of instanties waarvan je ze gebruikt (zie bv de foto in dit artikel). Bronvermelding zorgt er enerzijds voor dat de personen die iets gezegd hebben ook de 'credits'  krijgen voor hun uitlating. Het zorgt er tevens voor dat jij je niet elke keer hoeft te verdedigen voor de uitspraken van een ander. Een bronvermelding kan op diverse manieren. Hier volgen een aantal voorbeelden:
  • deze tekst is door iemand gezegd... (door: Schrijver Naam, 2006)
  • deze foto is door iemand geplaatst... (bron: Universiteit van Wageningen)
  • deze tekst is gebruikt uit een citaat... (uit: boek van schrijver, blz 12, 2005)
 • Bronvermelding kun je ook aan het eind van je artikel doen. Nummer citaten, uitspraken en foto's in het artikel dan duidelijk.
 • Als je gebruik maakt van geruchten, of van experimenteel onderzoek, vermeld dat dan. Dit voorkomt dat jij vereenzelvigd wordt met de uitspraak of materie.
 • Let op taalgebruik en opbouw van je artikel.
 • Afkortingen zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Als je een afkorting meerdere malen gebruikt in een artikel zorg dan dat de eerste keer de afkorting helemaal uitgeschreven staat. bv. Om magnesium (Mg) te kunnen meten kun je gebruik maken van een teststetje. Mg is belangrijk in een aquarium.
 • Ga er ALTIJD van uit dat de lezer een leek is. Denk hieraan als je moeilijke woorden gebruikt. Verwijs dan altijd naar een verklarende woordenlijst. Als je geen verklarende woordenlijst gebruikt verklaar het woord dan terplekke.
 • Struktureer metingen en waarnemingen in een tabel. Een tabel iss eenvoudig te maken bij het opstellen van een artikel. Zie hiervoor de uitleg pagina.
 • Gebruik geen uitspraken of teksten waarvan je niet geheel zeker bent dat ze inhoudelijk kloppen.

Conclusie

In artikels zijn conclusies heel belangrijk. Ze verklaren in een paar zinnen wat de uitkomsten nu zijn van het artikel. Een lezer zou aan de hand van de conclusies eigenlijk voldoende informatie moeten hebben. De inhoudelijke tekst kan hij dan lezen om te begrijpen hoe de conclusies tot stand zijn gekomen. Als je bv lid bent van de consumentenbond en wilt weten of een tv wel of niet geschikt is dan is het voldoende om de conclusie te lezen. Wil je weten hoe ze tot dat standpunt zijn gekomen dan kun je het artikel er op na lezen.
Schrijf conclusies altijd kort en bondig op. Geen lange zinnen. Maar puntsgewijs waar het om gaat. De inhoudelijkheid zit al in het artikel dat je voor de conclusie geschreven hebt.

Verantwoording en verklarende woordenlijst

In de verantwoording schrijf je wie verantwoordelijk is voor het foto materiaal, of de citaten die je gebruikt hebt. Het kan bv zijn dat je een formule gebruikt die je niet zelf verzonnen hebt maar van een wetenschapper hebt overgenomen. Voor de lezer (en dan met name de deskundige lezer) is het vaak bevestigend als hij kan lezen wie de formule bedacht heeft. Het zet ook kracht bij. Bv: een zinsnede die je gebruikt en die door Fossa en Nilsen is bedacht zet meer kracht bij dan wanneer jezelf hiervoor verantwoordelijk bent.

De verklarende woordenlijst is er om moeilijke woorden te verklaren. Je moet er vanuit gaan dat ook de leek, of een beginnende aquariaan dit artikel kan lezen. Niks is zo frustrerend als een artikel te pakken hebben waarnaar je opzoek bent, maar het vervolgens niet kunnen lezen omdat het doorspekt is met vaktaal.

Ik hoop dat ik hiermee een aantal handreikingen heb kunnen geven aan de redacteur die zoekende is naar een manier om zijn (of haar) artikels vorm te geven. Als je een eigen stijl hebt, dan is het geen probleem om die te gebruiken. De inhoud van dit artikel geeft enkel handvatten om mee te werken.

 

 

 

 

Inloggen Registreren

Uw account aanmelden

Gebruikersnaam *
Paswoord *
Onthoud mij

Account aanmaken

Velden met een sterretje (*) zijn verplicht.
Naam *
Gebruikersnaam *
Paswoord *
Herhaal paswoord *
E-mail *
Herhaal e-mail *

Foto van de maand

Centropyge Foto Tanne Hoff

De halloween heremietkreeft Ciliopagurus strigatus
in het aquarium van Stefaan Fabri

Foto: Patrice Cornelis